* positivt utfall räknas som en kliniskt relevant förbättring (en minskning i NIHSS med 4 enheter eller mer, eller eftervärde på mTICI = 2b-3)