Välkommen till SRQs dynamiska Årsrapport för 2016

Den här tjänsten ersätter diagrambilagan som tidigare fanns med i SRQs Årsrapport och den ger dig en unik möjlighet att anpassa diagrammen efter dina intressen. Genom några enkla klick får du tillgång till ett antal olika diagram som du kan anpassa efter just ditt behov av filtrering och gruppering av data - allt inom samma tjänst.

Har du några frågor om hur tjänsten fungerar, ta då kontakt med:
Ann-Charlotte Elkan - ann-charlotte.elkan@ki.se

  • Inklusionsmått

    Följande grafer visar hur diagnoser och antal registreringar fördelar sig per kön, geografiskt område, diagnosgrupp, samt sjukdomsaktivitet (DAS28), patientrapporterade mått (HAQ, PGH, smärta) samt CRP, SR i denna patientgrupp, vid inklusionstillfället.

  • Behandling

    Följande grafer visar användning av biologiska läkemedel över tid samt sjukdomsaktivitet (DAS28), patientrapporterade mått (HAQ, PGH) samt CRP i denna patientgrupp.

  • Resultatmått

    Följande grafer visar behandlingsresultat på sjukdomsaktivitet (DAS28), patientrapporterade mått (HAQ, PGH) samt CRP vid behandling av tidig RA och RA.