Det förvalda diagrammet visar andel patienter med reumatoid artrit som uppnått minst låg sjukdomsaktivitet mätt med DAS28 av alla som har ett registrerat värde 4-12 månader efter start av ett första bDMARD. Måttet utgör en av Socialstyrelsens indikatorer. Diagrammet visar patienter fördelade på län och för hela riket.
Tidsperiod för starttidpunkten kan väljas. För patienter med flera besök och registrerade värden för utfallsmåttet under uppföljningsperioden har det lägsta värdet använts. Det går också att välja att använda sjukdomsaktivitetsmåttet CDAI, data för endast män respektive kvinnor och åldersintervall vid besöket. Länen kan sorteras efter länsnummer eller medianvärde.
De data som ligger till grund för diagrammet ses under fliken ”Tabell”.

Reumatoid artrit (RA):
M05.3 Reumatoid artrit med engagemang av andra organ
M05.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M05.9 Reumatoid artrit, seropositiv
M05.9L Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.9M Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.9N Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M06.0 Reumatoid artrit, seronegativ
M06.0L Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.0M Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.0N Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.9 Reumatoid artrit UNS
M12.3 Palindrom reumatism