Det förvalda diagrammet visar procentuell andel patienter med reumatoid artrit och nu pågående bDMARD som hade minst låg sjukdomsaktivitet mätt med DAS28 vid den senaste registreringen av alla under det senaste året. Diagrammet visar patienter fördelade på län och för hela riket.
Procenttalet grundas på det senaste besöket under året med ett registrerat DAS28-värde för varje individ. Besök vid start av bDMARD (0-30 dagar från starten) undantas för att utesluta startvärden och undvika värden från besök då bDMARD inte hunnit startas. Personer som avslutat behandlingen ingår inte i analysen. Annan tidpunkt kan väljas och utgör då den tidpunkt då bDMARD ska vara pågående. Det går också att välja en längre uppföljningsperiod, att använda sjukdomsaktivitetsmåttet CDAI, data för endast män respektive kvinnor och åldersintervall vid besöket. Länen kan sorteras efter länsnummer eller medianvärde.
Antalet valida registreringar anges i diagrammet inom parentes.
De data som ligger till grund för diagrammet ses under fliken ”Tabell”.

Reumatoid artrit (RA):
M05.3 Reumatoid artrit med engagemang av andra organ
M05.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M05.9 Reumatoid artrit, seropositiv
M05.9L Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.9M Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.9N Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M06.0 Reumatoid artrit, seronegativ
M06.0L Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.0M Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.0N Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.9 Reumatoid artrit UNS
M12.3 Palindrom reumatism