Diagrammet visar medianvärdet för patientens skattning av allmän hälsa på visuell-analogskala 0-100 mm (VAS global) vid start och vid ett uppföljningsbesök efter start av ett första biologiskt DMARD (bDMARD) och/eller första konventionellt syntetiskt DMARD (csDMARD). Diagrammet visar patienter fördelade på län och för hela riket.
Som startvärde har använts ett värde på VAS global som registrerats inom tidsintervallet 30 dagar före och 7 dagar efter behandlingsstart. Vid flera värden används det som ligger närmast behandlingsstart. Om startdatum inte är registrerat har ordinationsdatum använts som tidpunkt för start. För patienter med flera besök och registrerade värden på VAS global under uppföljningsperioden har det lägsta värdet använts.
Tidpunkten för behandlingsstart utgör urvalskriterium för patientgruppen som sedan följs. Också individer som saknar information om VAS global vid behandlingsstart bidrar med värden vid uppföljningsbesöket om sådant finns. Uppföljningsbesök fram till dagens datum, men maximalt 6 månader efter behandlingsstart är inkluderade för patientgruppen. Patienter som saknar värde på VAS global vid uppföljningen kan bidra med värden från behandlingsstart. Antal individer för vilka data saknas vid vardera besökstillfället finns presenterat i tabellen under fliken ”Tabell”.
”bDMARD”, ”csDMARD” eller ”bDMARD eller csDMARD” kan väljas. Observera att valet ”bDMARD eller csDMARD” innebär att för en patient som startat flera typer av DMARD under perioden analyseras endast det första preparatet. Annat tidsintervall för startår, tidsintervall för uppföljning, diagnos, data för endast män respektive kvinnor och åldersintervall vid behandlingsstart är valbart. Det går att välja att visa staplar för endast medianvärden för VAS global vid behandlingsstart eller vid uppföljning. Länen kan sorteras efter länsnummer eller medianvärde. De data som ligger till grund för diagrammet ses under fliken ”Tabell”.
De läkemedel som inkluderas i begreppen biologiska läkemedel (bDMARD) och konventionella syntetiska DMARD (csDMARD) kan ses under ”Innehåll”.

Reumatoid artrit (RA):
M05.3 Reumatoid artrit med engagemang av andra organ
M05.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M05.9 Reumatoid artrit, seropositiv
M05.9L Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.9M Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.9N Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M06.0 Reumatoid artrit, seronegativ
M06.0L Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.0M Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.0N Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.9 Reumatoid artrit UNS
M12.3 Palindrom reumatism
Ankyloserande spondylit (AS):
M45.9 Ankyloserande spondylit
Spondartrit (SpA):
M46.8 Spondylartrit
M46.9 Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad
M08.1 Juvenil spondylit/spondylartrit
Psoriasisartrit (PsA):
M07.0 Psoriatisk artrit i distal interfalangealled (L40.5†)
M07.1 Arthritis mutilans (L40.5†)
M07.2 Spondylit vid psoriasis (L40.5†)
M07.3X Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad lokalisation (L40.5†)
M09.0 Juvenil artrit vid psoriasis (L40.5†)