Det förvalda diagrammet visar antalet inkluderade individer, 18 år eller äldre, med reumatoid artrit som vid tidpunkten hade en registrerad, pågående behandling med ett biologiskt läkemedel (bDMARD) per 100000 invånare, visat per län och för riket. Diagrammet motsvarar en av indikatorerna i Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Det vertikala intervallet representerar målvärdet och motsvarar genomsnittet för riket ±25%.
Annan tidpunkt, jämförelsetidpunkt, diagnos, data för endast män respektive kvinnor, ålder hos patienterna samt om antal individer eller antal individer/100000 invånare ska visas är valbart. Länen kan sorteras efter länsnummer eller antal individer.
De data som ligger till grund för diagrammet ses under fliken ”Tabell”. De läkemedel som inkluderas i begreppen biologiska läkemedel (bDMARD) kan ses under ”Innehåll”.
I undergrupper med färre än 10 individer visas inga data i diagram eller tabell.
Uppgifterna om folkmängden är hämtade från Statistiska CentralByrån för vald tidpunkt och avser antalet invånare som är 18 år eller äldre. Ingen modifiering för eventuella skillnader i ålders- eller könsfördelning mellan landsdelarna är gjord.

Reumatoid artrit (RA):
M05.3 Reumatoid artrit med engagemang av andra organ
M05.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M05.9 Reumatoid artrit, seropositiv
M05.9L Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.9M Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.9N Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M06.0 Reumatoid artrit, seronegativ
M06.0L Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.0M Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.0N Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.9 Reumatoid artrit UNS
M12.3 Palindrom reumatism
Ankyloserande spondylit (AS):
M45.9 Ankyloserande spondylit
Spondartrit (SpA):
M46.8 Spondylartrit
M46.9 Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad
M08.1 Juvenil spondylit/spondylartrit
Psoriasisartrit (PsA):
M07.0 Psoriatisk artrit i distal interfalangealled (L40.5†)
M07.1 Arthritis mutilans (L40.5†)
M07.2 Spondylit vid psoriasis (L40.5†)
M07.3X Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad lokalisation (L40.5†)
M09.0 Juvenil artrit vid psoriasis (L40.5†)