Det förvalda diagrammet visar andelen inkluderade individer, 18 år eller äldre, oavsett diagnos, som har ett registrerat uppföljningsbesök 2-6 månader efter att ha startat sitt första biologiska läkemedel under föregående år, visat per län och för riket. Patienter med < 6 månader sedan ordination ingår inte i analysen.
”Biologiskt läkemedel”, ”DMARD” eller ”Biologiskt läkemedel eller DMARD” kan väljas. Observera att valet ”Biologiskt läkemedel eller DMARD” innebär att samma patient kan komma att analyseras två gånger, en gång vid start av första DMARD och en gång vid start av första biologiska behandling.
Annat tidsintervall för ordination, tidsintervall för uppföljning, diagnos, data för endast män respektive kvinnor och åldersintervall vid ordination är valbart. Länen kan sorteras efter länsnummer eller antal individer. De individer som har kortare tid från ordination till dagens datum än maximalt antal månader i uppföljningsintervallet utesluts från analysen.
De data som ligger till grund för diagrammet ses under fliken ”Tabell”.

Reumatoid artrit (RA):
M05.3 Reumatoid artrit med engagemang av andra organ
M05.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M05.9 Reumatoid artrit, seropositiv
M05.9L Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.9M Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.9N Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M06.0 Reumatoid artrit, seronegativ
M06.0L Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.0M Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.0N Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.9 Reumatoid artrit UNS
M12.3 Palindrom reumatism
Ankyloserande spondylit (AS):
M45.9 Ankyloserande spondylit
Spondartrit (SpA):
M46.8 Spondylartrit
M46.9 Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad
M08.1 Juvenil spondylit/spondylartrit
Psoriasisartrit (PsA):
M07.0 Psoriatisk artrit i distal interfalangealled (L40.5†)
M07.1 Arthritis mutilans (L40.5†)
M07.2 Spondylit vid psoriasis (L40.5†)
M07.3X Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad lokalisation (L40.5†)
M09.0 Juvenil artrit vid psoriasis (L40.5†)