Det förvalda diagrammet visar antalet inkluderade individer, 18 år eller äldre, med alla diagnoser som igår hade en registrerad, pågående behandling med ett biologiskt läkemedel (bDMARD) visat per län. Inom stapeln visas diagnoser för de ingående patienterna.
Annan tidpunkt, data för endast män respektive kvinnor, personernas ålder, diagnos samt typ av DMARD är valbart. Länen kan sorteras efter länsnummer eller antal individer.
De data som ligger till grund för diagrammet ses under fliken ”Tabell”. De läkemedel som inkluderas i begreppen biologiska läkemedel (bDMARD) och sDMARD kan ses under ”Innehåll”.
I undergrupper med färre än 5 individer visas inga data i diagram eller tabell.Dessa grupper rapporteras i tabellet med benämningen ”NA”.

Reumatoid artrit (RA):
M05.3 Reumatoid artrit med engagemang av andra organ
M05.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M05.9 Reumatoid artrit, seropositiv
M05.9L Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.9M Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.9N Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M06.0 Reumatoid artrit, seronegativ
M06.0L Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.0M Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.0N Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.9 Reumatoid artrit UNS
M12.3 Palindrom reumatism
Ankyloserande spondylit (AS):
M45.9 Ankyloserande spondylit
Spondartrit (SpA):
M46.8 Spondylartrit
M46.9 Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad
M08.1 Juvenil spondylit/spondylartrit
Psoriasisartrit (PsA):
M07.0 Psoriatisk artrit i distal interfalangealled (L40.5†)
M07.1 Arthritis mutilans (L40.5†)
M07.2 Spondylit vid psoriasis (L40.5†)
M07.3X Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad lokalisation (L40.5†)
M09.0 Juvenil artrit vid psoriasis (L40.5†)