Diagrammet visar det procentuella antalet individer som var inkluderade i SRQ med en diagnos inom diagnosgruppen ”Reumatoid artrit” av de som hade diagnosticerad reumatoid artrit enligt den definition som beskrivs nedan, vid vald tidpunkt.
Diagrammet kan presenteras sorterat på procenttal eller på länskod och för vissa år finns data för jämförelse över tid. Täckningsgraden kan också presenteras i form av en karta.
Eftersom nämnaren (antal patienter med diagnosticerad reumatoid artrit och aktiv behandling) baseras på bearbetade data från Patientregistret och Läkemedelsregistret finns endast grund för beräkningarna för vissa specifika tidpunkter. Dessa data är framtagna i samarbete mellan SRQ och Socialstyrelsen.
Från 2016 och framåt har definitionen av nämnaren (vår avsedda registerpopulation) förändrats något, då patienter som endast har diagnoskoderna M062 och M063 inte tas med. När data uppdateras för det senaste året sker också en uppdatering med aktuella siffror för de två föregående åren.
De data som ligger till grund för diagrammet ses under fliken ”Tabell”.
Definition av en individ med diagnosticerad reumatoid artrit.
Inklusionskriterier:
- Minst två vårdtillfällen eller besök med diagnos: seropositiv reumatoid artrit, seronegativ reumatoid artrit, annan specificerad reumatoid artrit, reumatoid artrit, ospecificerad eller palindrom reumatism (ICD 10-koder: M05, M060, M068, M069, M123), varav minst ett på en reumatologisk eller internmedicinsk specialistmottagning (MVO 101, 131 eller 311 i Jönköping. MVO 101, 131 eller 551 i Jämtland. MVO 101 eller 131 i övriga landet).
- Under det aktuella året minst en gång ha hämtat ut ett förskrivet biologiskt eller syntetiskt DMARD (ATC-koder: L01XC02, L04AA24, L04AB01, L04AB02, L04AB04, L04AB05, L04AB06, L04AC03, L04AC07, L04AC14, A07EC01, L04AA13, L04AD01, L04AX01, L04AX03, M01CB01, M01CB03, P01BA01, P01BA02, L04AA29, L04AA37).
Exklusionskriterium:
- Någonsin haft registrerad diagnos: juvenil artrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, systemisk lupus erytematosus eller inflammatorisk spondylopati •(M08, M09, M45, L405, M070, M071, M073, M320, M321, M328, M329, M460, M468, M469)

Reumatoid artrit (RA):
M05.3 Reumatoid artrit med engagemang av andra organ
M05.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M05.9 Reumatoid artrit, seropositiv
M05.9L Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.9M Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.9N Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M06.0 Reumatoid artrit, seronegativ
M06.0L Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.0M Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.0N Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.9 Reumatoid artrit UNS
M12.3 Palindrom reumatism