Diagrammet visar det procentuella antalet individer som var inkluderade i SRQ med en diagnos inom diagnosgruppen ”Reumatoid artrit” av de som hade diagnosticerad reumatoid artrit enligt den definition som beskrivs nedan, vid vald tidpunkt.
Diagrammet kan presenteras sorterat på procenttal eller på länskod och för vissa år finns data för jämförelse över tid. Täckningsgraden kan också presenteras i form av en karta.
Eftersom nämnaren (antal patienter med diagnosticerad reumatoid artrit) baseras på bearbetade data från Patientregistret och Läkemedelsregistret finns endast grund för beräkningarna för vissa specifika tidpunkter. Dessa data är framtagna i samarbete mellan ARTIS och Socialstyrelsen.
De data som ligger till grund för diagrammet ses under fliken ”Tabell”.
Definition av en individ med diagnosticerad reumatoid artrit.
Inklusionskriterier:
- Minst två vårdtillfällen eller besök med diagnos: seropositiv reumatoid artrit, seronegativ reumatoid artrit, reumatoid bursit, reumatoid knuta eller nodul, annan specificerad reumatoid artrit, reumatoid artrit, ospecificerad eller palindrom reumatism (ICD 10-koder: M05, M060, M062, M063, M068, M069, M123), varav minst ett på en reumatologisk eller internmedicinsk specialistmottagnin
- Under det aktuella året minst en gång ha hämtat ut ett förskrivet biologiskt eller syntetiskt DMARD (ATC-koder: L01XC02, L04AA24, L04AB01, L04AB02, L04AB04, L04AB05, L04AB06, L04AC03, L04AC07, A07EC01, L04AA13, L04AD01, L04AX01, L04BA01, L04AX03, M01CB01, M01CB03, P01BA01, P01BA02).
Exklusionskriterium:
- Någonsin haft registrerad diagnos: juvenil artrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, systemisk lupus erytematosus eller inflammatorisk spondylopati (M08, M09, M45, L405, M070, M071, M073, M320, M328, M329, M460, M468, M469)

Reumatoid artrit (RA):
M05.3 Reumatoid artrit med engagemang av andra organ
M05.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M05.9 Reumatoid artrit, seropositiv
M05.9L Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-positiv
M05.9M Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA-negativ
M05.9N Reumatoid artrit, RF-positiv och ACPA ospecificerad
M06.0 Reumatoid artrit, seronegativ
M06.0L Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.0M Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.0N Reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.8L Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-positiv
M06.8M Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA-negativ
M06.8N Erosiv reumatoid artrit, RF-negativ och ACPA ospecificerad
M06.9 Reumatoid artrit UNS
M12.3 Palindrom reumatism